Ocenenie nehnuteľností

Poskytujeme bezplatné (ústne) oceňovanie nehnuteľností, ktoré príjmeme do svojej ponuky.